Гаранционно обслужване

SUZUKI предлага гаранционно обслужване за всички продукти закупени от официалната дилърска мрежа в страната, като гаранцията влиза в сила от датата на закупуването на продукта, отразена в придружаващата го гаранционна книжка.

През периода на гаранционния срок към SUZUKI могат да бъдат отправяни рекламационни претенции, свързани с дефекти на материалите или изработката, за които може да намерите информация в сервизната книжка. Гаранцията за добро функциониране на продукт SUZUKI изисква съвество отношение и от страна на притежателя му и спазване на указанията посочени в книжката с инструкции за употреба. В случай, че имате съмнения или се нуждаете от разяснения относно употребата на автомобила, мотоциклета и/или извънбордния двигател с марка SUZUKI, моля не се колебайте да се свържете с най-близкия до Вас оторизиран сервиз (виж контакти тук)

Моля имайте предвид, че нито един ремонт, осъществен в рамките на гаранционния срок, не подновява гаранцията на продукта.

Гаранционен срок и придружаващи книги за продукти SUZUKI:

Автомобили - гаранция от 7 години (3+4) или 140 000 км, което събитие настъпи първо; Книга за гаранция и поддръжка

Мотоциклети - гаранция от 4 години (2+2) или 80 000 км, което събитие настъпи първо; Книга за гаранция и поддръжка

Извънбордни двигатели - гаранция от 3 години; Книга за гаранция и поддръжка