Ръководство на потребителя за автомобили SUZUKI

Инструкциите за експлоатация на автомобила съдържат важна информация относно неговото управление и поддръжка, както и относно Вашата безопасност.  

Тук ще намерите ръководството на потребителя за моделите от актуалната ни автомобилна гама, като възползвайки се от този онлайн достъп до тях, Вие се съгласявате със следното: 

1. Правата върху интелектуалната собственост на ръководството на потребителя са единствена собственост на SUZUKI MOTOR CORPORATION. Можете да използвате информацията и материалите от тях само за лична употреба. Съдържанието на ръководството на потребителя не може да се възпроизвежда, публикува или продава.

2. Съдържанието в ръководството на потребителя се основава на последната информация за продукта, налична към момента на публикуването. Вследствие на подобрения или други промени, може да има несъответствия между информацията в настоящото ръководство и Вашето превозно средство. SUZUKI MOTOR CORPORATION си запазва правото да извършва производствени промени по всяко време, без предупреждение и без това да води до някакви задължения за извършване на същите или на подобни промени на вече произведени или продадени превозни средства. 

3. SUZUKI България не поема отговорност за щети и разходи, направени от Вас и/или трети страни във връзка с използването на това ръководство.

4. SUZUKI България  може да прекрати, спре, анулира или промени услугата за предоставяне на онлайн достъп до ръководството на потребителя по всяко време без предупреждение.   

 

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SWIFT     K10C/K12C(12V)

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SWIFT SPORT HYBRID

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ IGNIS     K12C(12V)     K12D(12V)           

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ VITARA HYBRID (48V)

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ NEW S-CROSS HYBRID (48V)

РЪКОВОДСТВО ЗА 7" МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА (GL & GL+)

РЪКОВОДСТВО ЗА 9" МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА (GLХ)

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ JIMNY

 

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SWACE 

РЪКОВОДСТВО ЗА МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА ( АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ACROSS 

РЪКОВОДСТВО ЗА МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА ( АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА 7" СИСТЕМА

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА INFO 9 СИСТЕМА

 

Повече информация и консултация може да получите в най-близкия до Вас SUZUKI дилър (намерете го тук).